home

De symboliek van:
Kleuren
Kleurencombinaties
Dieren
Zoogdieren
Vogels
Planten
Bloemen
Bomen
Vruchten

Kleur-, dier en plant-symbolen
op thema van:

Landen

 

 

Symbolische betekenis van dieren.

De lijst begint met in Nederland inheemse dieren.

Net als bij planten hebben we de dieren al sinds mensenheugenis een symbolische waarden gegeven. In het eerst Bijbelboek, Genesis, staat de slang als vertrouweling van de duivel, symbool voor het kwaad. Hij was het die Eva aanspoorde om van de appel, de verboden vrucht, te eten.
Ondanks dat het veel is, is de lijst zeker niet volledig. Een diersoort komt niet overal voor en zo gebeurt het dat een soort in het ene land dezelfde symbolische waarde heeft als een ander soort in een ander land.
De zwaan heeft in Noord-Europa onder andere de betekenis van moederlijke zorg. Voor sommige landen in Afrika geldt de olifant  als symbool van moederlijke zorg. Nog een belangrijke reden wat dit onderwerp zo lastig maakt en je niet volledig kunt zijn, zijn de culturele verschillen. De gierzwaluw staat in veel landen symbool voor vrouwelijke en occulte krachten. In Mongolie maakt ieder pas getrouwd stel een nestkast voor de gierzwaluw aan hun nieuwe huis. Dit staat symbool voor een vruchtbaar huwelijk en huiselijk geluk.

Vele landen en organisaties gebruiken een dier als symbool. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse zeearend als symbool voor de Verenigde Staten en de leeuw voor Nederland. Deze symbolen stralen macht en autoriteit uit.
De gezondheidszorg heeft de slang als symbool. Doordat een slang vervelt, staat hij symbool voor herstel van het lichaam en verjonging.

56

 

 

n
Bij (Apis mellifera)
De bij staat symbool voor ijver, in combinatie met samenwerken en organiseren. Ook als symbool voor rechtvaardigheid.
Europese baars (Perca fluviatilis)
Nationaal symbool van Finland.

Duizendpoot (Lithobius forficatus)
De duizendpoot staat symbool voor alleskunner en flexibel zijn.

Ik voel me als een opgerolde duizendpoot - ik kan er niets tegen doen, ik kan me niet verweren.

Forel (Salmo trutta)
De forel staat symbool voor ontspanning en levensvreugde.
Hagedis (Lacerta agilis)
De hagedis staat symbool voor welzijn. Ook wordt hem de waarde toegekend van loslaten, ontwijken, gezondheid en wederopstanding.
In de Berbercultuur staat de hagedis voor bescherming tegen slechte invloeden.

Heramietkreeft (Coenobita clypeatus)
De heramietkreeft staat symbool voor kluizenaar.

Honing van de honingbij
Honing staat symbool voor  levensnectar en de zoete smaak van een zoen.

Inktvis (Loligo vulgaris)
De inktvis staat symbool voor vasthoudendheid.
De inktwolk waarmee hij zich omgeeft om te vluchten staat symbool voor verbondenheid met duistere machten.

Karper (Cyprinus carpio)
In China staat de karper symbool voor overvloed.
Paarse loopkever (Carabus violaceus)
De kever staat symbool voor bescherming en verandering.
Groene kikker (Pelophylax lessonae)
De kikker is het symbool van innerlijke genezing.
Omdat de kikker zijn wangen opblaasd geeft hem dit de betekenis van hoogmoed.
Ook  de symbolische betekenis voor vreugde en plezier is in Europa bekend.
Kreeft (Astacus astacus)
Staat symbool voor zelfbescherming, genegenheid, maar ook voor zonde.
Is symbool voor het sterrenbeeld 'kreeft'.
In de 2e eeuw na Christus introdudeerde Claudius Galenus het woord 'Cancer' (kreeft) voor gezwellen omgeven door rood gezwollen bloedvaten.
Krekel (Atheta domestica)
De zingende krekel in de nacht symboliseerd dat alles goed gaat en een grote sprong voorwaarts.
De krekel staat in China symbool voor de wederkerende cyclus. in dit verband, in het lente voor voorspoed en in de herfst voor eenzaamheid.
Kruisspin (Araneus diadematus)
De algemene symboliek die voor spinnen geldt vindt u bij de spin.
De kruisspin staat vanwege zijn kruis symbool voor geluk.
De kruisspin die aan een draad hangt staat symbool voor:
"Vreugde uit de hemel."
Kwal (Rhizostoma plumo) bloemkoolkwal
De kwal staat symbool voor transparant, pijnlijke herinnering, kwelling, een zeer vervelend persoon.
Door de relatie met de maan staat hij symbool voor de mysterie van de liefde in erotische zin. 'De oermond verborgen onder haar golvend bewegende jurk'.
Libel (Sympetrum vulgatum)
De libel staat symbool voor alertheid, snelheid en illusie.
Bij de indianen van Noord-Amerika staat de libel symbool voor verandering. (De libel is de boodschapper).
Lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata)
Symbool voor plezier en geluk.
Het symbool heeft meer een relatie met de vrouw dan met de man. De Engelse naam 'Ladybird' maakt dat duidelijk.
In de 21e eeuw is het lieveheersbeestje symbool geworden voor zinloos geweld.
Nationaal symbool van Finland.
Luna mot (Actian luna)
Deze nachtvlinder staat symbool voor optimisme en sensualiteit.
Net als alle vlinders wordt ook  de luna mot gebruikt als symbool voor gratie en schoonheid.
Meikever (Melolontha melolontha)
De meikever staat symbool voor onbezorgde kinderjaren en ook voor een goed jaar.
In de Berbercultuur staat de meikever voor beweging en machtsoverdracht.
Zwarte wegmier (Lasius niger)
De mier staat symbool voor ijver, netjes en teamgeest.
Steekmug (Culex pipiens)
De vrouwelijke steekmug, omdat zij alleen bijt, staat symbool voor volharding, behendig, geïrriteerd gedrag, klein of kleinigheid
Octopus (Octopus vulgaris)
De Octopus staat symbool voor camouflage, behendig, geheimzinnig, intelligentie, concentratie.
Oester (Ostrea edulis)
De Oester staat symbool voor koesteren van gevoelens en vrouwelijke sexualiteit. Al in de Romeinse tijd stond de oester symbool voor vruchtbaarheid en een gezond libido en de schelp voor de vagina. Volgens de Romeinen was de oester een afrodiciacum.
Ook staat de oester symbool voor het koesteren van gevoelens, wijsheid in verband met geduld en geheimhouding.
Paling (Anguilla anguilla)
De paling staat symbool voor ongrijpbaar en bindingsangst.

Pad (Bufo bufo)
De pad symbool voor een dik figuur en als gezant van de duivel.
Ook staat de pad symbool voor een verborgen leven. Met zo'n uiterlijk kun je beter niet op de voorgrond treden, maar ook dat je je innerlijke schoonheid niet laat zien en het herkennen van de schoonheid van de 'huiselijke' dingen.

Regenworm (Lumbricus terrestris)
De regeworm staat symbool voor zelfheling, genezing van de aarde. Ook staat de worm symbool voor ontevreden

Salamander (Salamandra salamandra)
De salamander staat voor een aantal zaken symbool. De geest van het vuur, rechtvaardigheid, zuivering en moed.
Het tijdperk Renaissance.
In de Berbercultuur staat de salamander symbool voor verandering.

Sint Jacobsschelp (Pecten jacobaeus)
De holle onderste schelp staat symbool voor wachtende moederschoot. Met een parel is de parel het symbool voor geschenk (een kind,..).
Pelgrims droegen schelp op hun hoed als symbool voor de pelgrimtocht. De jacobsschelp droeg bij aan hun veiligheid. Rovers kenden het symbool en lieten de pelgrims met rust; er viel toch niets te halen. Pelgrims droegen de jacobsschelp met de sluiting naar boven.

Slak (Helix pomatia) Wijngaardslak
De slak staat symbool voor traagheid, dit is vaak negatief.
Positief is de symbolische betekenis gelijkmatigheid, empatie en reiniging.
Huisjesslakken staan voor: 'zijn hele bezit meedragen'.
In de Christelijke cultuur is de slak een symbool van: slapen in huis tot de heropstanding.

Adder (Vipera berus)
De slang staat symbool voor het kwaad, de onderwereld.
Ook wordt de slang gebruikt als symbool van genezing.
Het Esculaap, afgeleid van de griekse God van de geneeskunst, Esklepios. Omdat de slang zich kan vervellen en zo verjongen, heeft de geneeskunst dit symbool gekozen.
Spin (Araneae)
De naam Araneae komt van de Lydische prinses Arachne. Zij kreeg les van de Godin Athene in de spinkunst.
Grote spinnen staan symbool voor gif, nijd en boosheid
Kleine spinnen staan symbool voor geluk.
De spin in het web staat symbool voor verbinding, ijver, doorzetten en creativiteit.
Steur (Acipenser ruthenus) (sterlet)
De steur staat symbool voor sexuele energie, koninklijk
Vis (blankvoorn - Rutilus rutilus)
In veel oude religies komt de vis voor als symbool voor de liefde en vruchtbaarheid, bijvoorbeeld voor de Godin Freya.
In de begintijd van het Christendom was de vis het herkenningssymbool voor Christenen.
Ook staat de vis symbool voor het onbewuste, entiteit uit de diepste lagen van de persoonlijkheid in samenhang met liefde en vruchtbaarheid. (Geen hartstocht, een vis is koudbloedig).
Vlieg (Musca domestica)
De vlieg staat symbool voor voortdurend in beweging. Vliegensvlug, Dit wekt irritatie op.
De vlieg staat ook symbool voor kwaadsprekerij de verderf.
Dagpauwoog (Inachis io)
De vlinder, symbool van gratie, schoonheid en de ziel.
De vlinder, symbool van verliefdheid, vreugdedans en zomer.
De vlinder, symbool van lichtzinnig, onbezorgd zijn en vrijheid.
Maar ook voor de vergankelijkheid van vreugde.
Als grafsymbool symboliseerd de vlinder de 3 stadia die de ziel doorloopt; leven, dood en wederopstanding.
2 vlinders (Papilio machaom) Koninginnenpage
2 vlinders die naar elkaar toe vliegen staat symbool voor een blijde ontmoeting, de vreugdedans.
Vuurvlieg (Lampyris noctiluca)
De vuurvlieg staat symbool voor verlichting en communicatie. Tevens voor inspiratie en hoop
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
De waterjuffer staat symbool voor etherische schoonheid, niet allerdaagse ervaringen en boodschapper van wijsheid en verlichting.
   
Alligator (Alligator mississipiensis)
De alligator staat symbool voor overlevingskracht.
Abalone (Haliotis rufescens)
De schelp van de abalone wordt om het parelmoer gedragen als sieraad. De schelp is ook geliefd als wierookbrander.
Abalone staat symbool voor rijkdom (welvaartschelp), inspiratie en creativiteit.
Bidsprinkhaan (Mantis religiosa)
De bidsprinkhaan staat symbool voor de macht der stilte en waarzegger of profeet. Het Griekse woord Mantis betekent profeet
In de middeleeuwen stond de bidsprinkhaan symbool voor bidden.
Conch (vb. roze vleugelhoorn, Strombus gigas)
In vele culturen komt de conch of hoornvormige schelp voor als blaasinstument of als drinkbeker met symbolische waarden.
In India werd er door veldheren op de conch geblazen als start van oorlog voeren tegen het kwade.
Bij de Boeddhisten staat het geluid van de conch symbool voor de lessen van Boeddha.
Het geluid symboliseerd de reis van het verleden naar het heden.
Cowry (Cypraea tigris)
De tijger porseleinslak als voorbeeld voor alle koffieboon vormige zeeslakken.
In vele culturen staat de cowry symbool voor rijkdom, magische krachten en vruchtbaarheid.
Symbool van de baarmoeder van Godin Afrodite.
In Japan is de cowry symbool tegen het kwaad ()gedragen als amulet. Op graven als symbool van reïncarnatie.
Goudvis (Carassius auratus auratus)
De Goudvis is een heilig symbool van Boeddha en staat voor vruchtbaarheid, harmonie en overvloed.
In de Griekse cultuur stond de goudvis voor geluk in relaties.
Witte Haai (Carcharodon cacharias)
Haaien in het algemeen staan symbool voor strijd en overleven
Hilsa (Tenualosa ilisha).
In het hindoïsme wordt deze vis geassocieerd met de Godin Saraswati, Godin van kennis, kunst en schoonheid en de Godin Lakshmi, Godin van rijkdom en welvaart.
Kameleon (Rieppeleon brevicaudatus)
De kameleon staat symbool voor mysterie, argwaan, bedachtzaam en aanpassingsvermogen. Bij veel Afrikaanse stammen, onder andere in Nigeria, is de kameleon het symbool voor alwetendheid. (hij kan iets wat mensen nooit zullen kunnen).
Koi (Cyprinus carpio carpio)
De koi staat symbool voor welvaart, rijkdom, toekomst en liefdevolle relatie.

Krokodil (Crocodylus niloticus)
In het oude Egypte had de nijlkrokodil dezelfde status als de Farao.
Hij was het symbool voor vruchtbaarheid (van de nijl).
In andere landen stond hij symbool voor huichelarij en kwaadaardige levensinstelling. Ook voor kracht en geduld.
Zijn bek stond in de middeleeuwen symbool als poort naar de hel.

Ouroboros (slang)
De ouroboros betekend 'staarteter'. Een slang die zichzelf in de staart bijt is het symbool voor eeuwigheid. Bekend uit de Griekse oudheid en het hindoeïsme.
Prinses Shiva (India) wordt afgebeeld in een ouroboros tijdens de uitvoering van haar 'kosmische dans', symbool voor de versmelting van levenskracht en schoonheid.
Scarabee (Scarabaeus sacer)
De Heilige mestkever (scarabee) stond in de Egyptische periode symbool voor 'scheppen/kringloop', de cyclus van de dag.
Afgebeeld op een amulet kreeg het de symbolische waarde van 'zons opgang' nieuw leven.
Schildpad (Testudo hermanni)
De symbolische waarde van een schildpad is 'traag', 'volharding' en het herkennen van kansen.
Verder heeft hij de associatie met bescherming van buitenaf, schaamteloos en geduldig.
Vijfstreepschorpioen (Leiurus QuinQuestiatus)
De schorpioen is in de Egyptische tijd het symbool van Seth.
In de Christelijke cultuur staat de schorpioen voor Ketterij.
De schorpioen staat symbool voor dodelijke dreiging, maar ook moed, gevaar en scherp.
De huid verwerkt als amulet staat symbool voor bescherming tegen ziektes.
Vogelspin (Theraphosa blondi)
Om de symboliek kracht bij te zetten heb ik een afbeelding gekozen van de Goliath vogelspin.
Spinnen staan symbool voor noodlot en dood.
Bedrogen worden door een vrouw is ook een symbolisch gebruik van de spin.
Ook geduld en harmonie zijn symbolische waarden van de spin.
Jeroen Bosch associeerde de spin in het web met de hel en ketterij.
Atlantische Zalm (Salmo salar)
De zalm staat symbool voor 'ook tegen de stroom in doorgaan', vastberaden en rechtvaardig. Ook staat hij symbool voor verandering en energie.
De Zalm is in de Keltische mythologie het symbool voor wijsheid, vastberadenheid en eerwaardigheid.
Kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocampus)
Het zeepaardje staat symbool voor vaderschap en zorg, vrijheid en sierlijkheid. Ook staat het zeepaardje symbool voor een andere kijk op het leven; nieuwe emoties.