home

De symboliek van:
Kleuren
Kleurencombinaties
Dieren
Zoogdieren
Vogels
Planten
Bloemen
Bomen
Vruchten

Kleur-, dier en plant-symbolen
op thema van:

Landen

 

 

Symbolische betekenis van bomen.

De lijst begint met in Nederland inheemse bomen. (of sterk met Nederland verbonden.)

Anders dan vele andere symbolen uit de levende natuur. Een bloem kan je aan iemand geven ov van iemand krijgen.
Bomen kun je planten en voor de symboliek zul je er toch naar toe moeten gaan. De plaats waar de boom geplant is is veelal een plaats waar mensen samen komen. Vanouds, de linde op het kerkplein.
Ook dienen bomen als symbool om herinneringen levend te houden. Vanoudsher plantte de mens al bomen bij bijzondere gebeurtenissen. Geboorte, overlijden, religieuze feesten, vertrek van een geliefde enzovoort.

50

 

Appelboom (Malus)
De appelboom staat symbool voor Liefde vruchtbaarheid en onsterfelijkheid.
In China staat de appelboom voor vrede.
In de Keltische cultuur staat de appelboom voor de liefde. trouw, tedere partner, aantrekkingskracht, altijd verliefd.
In de middeleeuwen werd het badwater van een baby symbolisch bij de appelboom gegoten als je de volgende keer een jongen wilde.
Berk (Betula pendula)
De berk is een boom met vele betekenissen. Zo staat de berk symbool voor heksen en witte wieven. Ook als 'meiboom' of 'lenteboom' staat hij bekend en is dan een heilige boom.
Algemeen staat de 'Dame van het bos' symbool voor vriendelijk, bekoorlijk, elegant, bescheiden en gratie.
Voor de inwoners van Estland is de berk  de verpersoonlijking van het volk.
In de Keltische cultuur staat de berk symbool voor inspiratie.
Beuk (Fagus sylvatica)
De beuk is de koningin van het bos; een vrouwelijke verschijning, fijn en gracieus.
De beuk symboliseert vrouwelijke wijsheid en aandacht, warmte en troost, standvastigheid en waakzaamheid.
In de Keltische cultuur staat de beuk symbool voor creativiteit. Een goede smaak.
Grove den (Pinus sylvestris)
Deze naaldboom die de kleverige stof hars afscheidt is het symbool van gierigheid; een van de 7 hoofdzonden.
Door de romantische opera Tannhäuser van Wagner uit 1845 heeft de den de sybmoliek van 'muze' en minnezang meegekregen.
In de Keltische cultuur staat de dennenboom symbool voor mysterie en betrouwbaar.
Wintereik (Quercus robur)
De eik werd in vroeger dagen al aangeplant als laanboom naar de toegangspoorten van buitens en kastelen.
De eik straalt kracht uit. Hij is de plant met de symbolische waarde: Kracht, onoverwinnelijkheid en de koning van de bomen.
In de Griekse oudheid stond de boom symbool voor het verbinden van de Goden met de mensen.In de Keltische cultuur staat de eik symbool voor moedig.
Es (Fraxinus excelsior)
In de Noorse mythologie was de es een heilige boom die de symboliek meedraagt van levenskracht.
Sinds het Christendom heeft hij ook de symbolische waarde van voorzichtigheid.
In de Keltische cultuur staat de es symbool voor ambitie.

Haagbeuk (Carpinus betulus)
De haagbeuk staat symbool voor bescherming tegen dieren en als zodanig veel op begraafplaatsen te vinden.
In de Keltische cultuur staat de haagbeuk symbool voor De goede smaak - de uiterlijke schoonheid.

Hazelaar (Corylus avellana)
Symbool voor wijsheid.
De tak in het artsensymbool 'esculaap' is een hazelaar.
De wichelroede is een Y-vormige tak van de hazelaar. De boom en de takken hebben magische krachten.In de Keltische cultuur staat de hazelaar symbool voor buitengewoon, -charmant, begripvol.
Hulst (Ilex aquifolium)
Hulst wordt al eeuwen bij verschillende culturen gebruikt bij de midwinterfeesten. Het staat dan symbool voor bescherming en de komst van de nieuwe lente.
Bij het gebruik op kerkhoven staat hulst voor eeuwigheid en rouw. Ook staat hulst symbool voor moederschap en huiselijk geluk (liefde, begip, vertrouwen, ...).
Gladde iep (Ulmus minor)
Symbool van de romeinse Godin Ceres (landbouw).
Algemeen symbool voor harmonie, gerechtigeheid en wedergeboorte.
Jeneverbes (Juniperus communis)
De jeneverbes symbool voor confrontatie,reiniging en
bescherming. Tevens voor liefde en levenskracht.
De Kelten wijden de jeneverbes aan de God van onschuld en licht, Balder.
In de Griekse oudheid was deze boom de boodschapper van de Goden, Hermus.
Maria, op de vlucht voor Herodes, zocht bescherming tussen de jeneverbesstruiken.
Kastanje (Aesculus hippocastanum)
Symbool voor trouw en harmonie.In de Keltische cultuur staat de kastanje symbool voor eerlijkheid - de schoonheid van het innerlijk..
Kersenboom (Prunus avium)
De kers is een boom die nogal wat verzorging nodig heeft wil je een goede oogst krijgen. De symboliek heeft hier een sterke verwijzing naar.
De kers staat symbool voor opvoeding, maar ook voor teleurstelling.
Lijsterbes (Sorbus aucuparis)
De boom lijsterbes is in de Keltische cultuur het symbool voor de Godin 'Brigid' en de boom was het symbool des levens en luidt het nieuwe zomerseizoen in. In verschillende landen in Europa hadden boeren een tak van de lijsterbes aan de deur van de stal of aan de boerderij als een symbool voor bescherming.
Een lijsterbes in het grafperk staat symbool voor rust. (Dit graf is zo beschermt tegen de duivel en spoken).
Daarnaast staat de lijsterbes symbool voor charme, opgewekt, aandacht trekken, artisticiteit en houd van het leven.
Linde (Tilia europaea)
Een boom die je als solitair vaak op een prominente plek zie in een dorp of stad, aangeplant op een bijzondere dag. Ook zie je de linde veel op binnenplaatsen bij kastelen en in de buurt van een boerderij.
De linde staat symbolisch voor beschermingen verbondenheid van de gemeenschap..
Minder algemene betekenissen zijn: Rust, trouw en liefde, vrouwelijke gratie en schoonheid.
Meidoorn (Crateagus leavistica)
Symbool voor bezwering. (Om kwade geesten te verdrijven).
Symbool van de voorzienigheid (Een tak boven de wieg)
Symbool van voorzichtigheid (In gebruik bij huwelijken in Griekenland; het huwelijk is een kostbaar geschenk)
Symbool van hoop (De bloei in de lente als nieuw begin)

witte moerbei (Morus alba)
De witte moerbei is het symbool van wijsheid.

Paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
Symbool voor luxe.
In alle jaargetijden heeft de majestueuze paardekastanje zijn charme, echter de vruchten zijn niet eetbaar.
Perenboom (Pyrus communis)
Het sterke hout is geschikt voor heel precies werk.
Daarom staat de perenboom symbool voor welvaart.
In de middeleeuwen werd het badwater van een baby symbolisch bij de perenboom gegoten als je de volgende keer een meisje wilde.

Plataan (Platanus acerifolia)
In Zuid Europa wordt de plataan veel gebruikt om schaduw te geven op pleinen.
De plataan staat symbool voor vreugde van de geest, wijsheid en inzicht.

Populier (Populus tremula)
De populier staat symbool voor spraakzaamheid en een goede kameraad, vriendschap voor het moment en bescheiden.
Pruimeboom (Prunus domestica)
Symbool van onafhankelijkheid.
Taxus (Taxus baccata)
De taxus of venijnboom zie je veel gebruikt worden op begraafplaatsen. In de Keltische cultuur werd hij al gebruikt als 'poortwachter' (geestwerend).
De taxus staat symbool voor de verbinding tussen leven en dood.
Het begrip 'eeuwigheid' licht hier in verborgen.

Vlier (Sambucus nigra)
Gekoppeld aan de Noorse God Thor is het een heilige boom.
Al eeuwen symbool voor ijver. Alles van de vlier kan gebruikt worden.

Walnotenboom (Juglans regia)
Al meer dan 2000 jaar worden walnoten aangeplant op kerkhoven als dodenboom.
In de Griekse oudheid het symbool voor wijsheid. Gewijd aan de prinses Carya, dochter van de Griekse God Dionysos, staat de boom bekend als orakelboom.
Daarnaast staat de walnoot symbool voor ambitie, strateeg en weinig flexibel.
Wilg (Salix alba)
Symbool van rouw en melancholie vanwege zijn hangende twijgen; een tranenstroom
Voor de Germanen was de wilg het symbool voor de dood.
Ook staat de wilg symbool voor dromerig enliefdadigheid.
   
Acacia (Robinia pseudoacacia)
De acacia is het symbool voor vriendschap.
Hij beschermt de vriendschap met zijn doornen en houdt de vriendschap in stand door zijn aangename geur.
Op een begraafplaats is de acacia symbool voor onbederfelijkheid en onsterfelijkheid.
Maar de acacia staat ook symbool voor geheimen, dwaasheid en verborgen emoties.
Amandelboom (Prunus dulcis)
De amandelboom staat symbool voor eeuwige liefde.
De staf van Aaron ging bloeien en er kwamen amandelen aan. Hij was door God aangewezen. Dit wordt in de Christelijke overtuiging gebruikt als symbool, bijvoorbeeld voor de geboorte van Jezus.
Baobab (Adansonia digitata)
De baobab uit de Sahel staat symbool voor de woonplaats van de voorvaderen. Ook staat het daar symbool voor vruchtbaarheid.
Blauwhout, (Haemaxotylum campechianum)
Blauwhout of Campeche boom ontleend zijn naam aan de donkerblauwe kleurstof die van de boom gewonnen wordt.
Deze boom staat symbool voor 'laster'.
Blauwe regen (Wisteria floribunda)
De symboliek van blauwe regen heeft een duidelijk verband met de kleur van de bloemen en de groeiwijze.
De blauwe regen staat voor vriendschap, in combinatie met vrijheid en ruimte. Het is een echte vriendschap die aangenaam is door elkaar de ruimte te geven.
Ook staat de blauwe regen voor 'verrukking' van de creatieve geest van de dichter.
Libanon ceder (Cedrus libanii)
De ceder als solitaire boom in het geaccidenteerde landschap ten oosten van de Middelandse zee is een indrukwekkende verschijning. Reden genoeg om hem als symbool te gebruiken voor een goed gevormde mannelijke gestalte.
In de Bijbel staat de ceder symbool voor macht, kracht en zeldzame schoonheid.
De naalden van de ceder hebben de symbolische betekenis 'Ik leef voor jou'.
Symbool van geluk en voorspoed.
Al sinds de regeerperiode van koning Salomo, koning van israël ± 975 - 925 v. Chr. het nationale symbool van Libanon.
In de Keltische cultuur staat de ceder symbool voor zelfvertrouwen.
Cypres (Cupressus sempervirens)
De cypres, als vinger die wijst naar de hemel.
De cypres is het symbool van onsterfelijkheid.
In de keltische cultuur staat de cypres symbool voor trouw.
Drakenbloedboom (Dracaena draco)
Symbool voor verdediging. (De bladeren zijn zwaardvormig).
Esdoorn (Acer japonicum)
In Japan betekend de esdoorn de boom die beschermt tegen onheil.
In de Keltische cultuur staat de esdoorn symbool voor onafhankelijkheid.

Gouden regen (Laburnum anagyroides)
Laat mijn hart gevuld zijn met Licht, liefde en kracht.
Door de gele bloemen heeft de gouden regen ook de symbolische betekenis van haat, jaloezie en ongeduld.

Granaatappelboom (Punica granatum)
De granaatappelboom staat symbool voor kracht en regeneratie.
In de tuin van Eden was de granaatappel de levensboom die symbool staat voor hoop.
Kamferboom (Cinnamonum camphora)
In Japan, China en Taiwan worden kransen van bladeren en bessen rond de hals gedragen, als symbool, om ziekten te weren.
Kamfer is een vettige stof die verkregen wordt door het hout van de kamferboom te koken.
Kapokboom (Ceiba pentandra)
In West Afrika is de boom verbonden aan grafrituelen.
In Ghana staat de boom symbool voor 'de antenne naar God'.
In Suriname speelt de kapokboom een rol in anansiverhalen.
Europese larix (Larix decidua)
Deze grote winterkale naaldboom met z'n rechte stam staat symbool voor stoutmoedigheid.
Laurier (Laurus nobilis)
Al bij de oude olympische spelen werd de lauwerkrans bij de winnaar op het hoofd gezet.
Laurier staat dan symbool voor de overwinning, roem en eerbetoon. In deze symboliek ook terug te vinden op graven van kunstenaars. Reinheid en eerbetoon bekend als symbolische waarden voor Apollo.
De lauriertwijg is een nationaal symbool van Griekenland.
Levensboom (Thuja plicata)
De levensboom staat symbool voor goed en kwaad, zoek daarom het gezelschap van de boom als je in de war bent.
De levensboom werd door de oorspronkelijke Canadezen gebruikt om totempalen van te maken, symbool voor de onder- en bovenwereld.
Olijfboom (Olea europaea)
Sinds mensenheugenis staat de olijftwijg symbool voor vrede en een positief toekomstbeeld.
De olijfboom staat symbool voor welvaart, opgewekt en gezelschap.
In de Berbercultuur staat de olijfboom voor stille- en voordelige kracht.
Bij de oude Olympische spelen werden winnende atleten gekroond met een olijftak, symbool van winnaars.
Palm (Phoenix dactylifera) (Dadelpalm)
De palm is het symbool van de rechtvaardigen, zege, onsterfelijkheid en maagdelijkheid.
De palmtak is het symbool voor de Romeinse Godin Victoria.
In de Christelijke traditie is deze symboliek overgenomen en betekend dan: Overwinning op de dood.
Palm (Coco nucifera) (Kokospalm)
De palm is het symbool van tropische stranden en romantiek.
De zoete geur van kokosolie roept gedachten op van zwoele zomeravonden.
Perzik (Prunus persica)
De perzikboom staat symbool voor onsterfelijkheid.

Sinaasappel (Citrus sinensis)
De sinaasappel heeft altijd bladeren, bloemen en vruchten en is daarom het symbool van edelmoedigheid.
Tevens staat de sinaasappel symbool voor de kennis van goed en kwaad.

Tamarix (Tamarix parviflora)
Nadat Judas Jezus verraden had zou hij zich aan een tamarixboom hebben verhangen.  De boom staat daarmee symbool voor zonde en misdaad.
Bij de oude Grieken is de boom symbool voor schoonheid.
Vijgenboom (Ficus carica)
Symbool voor zachtmoedigheid en symbool voor de kennis van goed en kwaad.
In het Christelijk geloof is het vijgeblad het symbool voor de zonde. Na de zondeval bedekten Adam en Eva hun schaamstreek met een vijgeblad.
Daarnaast staat de vijg symbool voor sociaal leven, ledigheid en luiheid.
Wierookboom (Boswellia carterii)
De hars van de wierookboom rookt bij verbranding; de wijrook.
De wierook staat symbool voor het gunstig stemmen van de Goden; het gebed. Deze betekenis komt wereldwijd bij verschillende culturen en religies voor.